Naše Organizacije

Forum mladih sa invaliditetom Srbije je savez udruženja građana koji su osnovale četiri organizacije: Forum mladih sa invaliditetom Beograd, Forum mladih sa invaliditetom Novi Sad, Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac  i Forum mladih sa invaliditetom Trstenik. 
 
 
Forum mladih sa invaliditetom Beograd
 adresa: Terazije 23
11000 Beograd
web: www.fmi.rs
e-mail: office@fmi.rs
tel.  011/ 32 48 347
tel/fax  011/ 32 20 632
 


Forum mladih sa invaliditetom Novi Sad
adresa: Bate Brkića 17
21000 Novi Sad
web: www.fmins.org 
e-mail: fminsd@gmail.com
tel. 021/ 630 26 46 


Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac
adresa: Svetozara Markovića 7
34000 Kragujevac
web: www.fmikg.org
e-mail: fmikragujevac@gmail.com
tel. 034/ 330 547

 


Forum mladih sa invaliditetom Trstenik

 Kontakt: Dragana Vlašković
adresa: Dr Radeta Milunovića Mure bb
tel. 064/ 138 37 24
mob. 062/ 812 16 72
www.fmits.rs
e-mail: fmitrstenik@gmail.com

Comments are closed